De leraar van nu heeft lef, is eigenwijs en denkt buiten de kaders

Home/Blog/De leraar van nu heeft lef, is eigenwijs en denkt buiten de kaders

De leraar van nu heeft lef, is eigenwijs en denkt buiten de kaders

Een leraar zie ik als iemand die de motivatie uit de ander haalt, als het ware ‘het vuur’ in de leerling ontsteekt om te willen leren. Het verlangen aanwakkert nieuwsgierig te zijn en eigen talenten te ontdekken. De eigenschappen van zo’n docent? Een flinke dosis lef, een tikkeltje eigenwijsheid en het bewustzijn dat je soms buiten de kaders moet werken om iets voor elkaar te krijgen. Er leiden immers meer wegen naar Rome.

Renée van Eijk is zo iemand. Zij staat – naast andere onderwijsactiviteiten – drie dagen voor de klas op een basisschool in Rotterdam. ‘Ik merk dat veel van mijn vakgenoten het beroep zwaar vinden en een hoge werkdruk ervaren. Vaak overheerst het gevoel dat er heel veel moet van de inspectie. In mijn ervaring valt dat wel mee en heb je het voor een groot deel zelf in de hand. Natuurlijk, als jij in je schoolplan schrijft dat jouw doel is dat je groepsgewijs een bepaald resultaat wilt behalen, leg je je vast en verwacht de inspectie dat je dit ook doet. Het staat zwart op wit. Maar soms maken we het onszelf onnodig te moeilijk. Je kunt er ook in zetten: “Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen op die-en-die manier hun resultaten halen” op een manier die beter bij jouw school past.’

Schijnwerper

‘Er is veel meer experimenteerruimte dan we voor mogelijk houden’, vindt ook Joseph Kessels, onderwijskundige en hoogleraar. ‘We zijn zo langzamerhand een beetje gevangen geraakt in regels, procedures en administratie. Gelukkig zijn er veel leraren bezig met vernieuwingsactiviteiten. En de echte vernieuwingsscholen zijn al heel ver. Het brengt een nieuwe bevlogenheid in de school, dingen gaan gemakkelijker. Het vakmanschap wordt op een nieuwe manier gewaardeerd. Ik denk echt dat we op een keerpunt zijn en dat er voor vernieuwing op dit moment veel meer ruimte is dan een aantal jaren geleden. Als school zou je de schijnwerper op je vernieuwende activiteiten moeten zetten. Wees er trots op en het gaat groeien. En nodig de inspectie uit om te laten zien wat je doet; ze zullen het fantastisch vinden.’

Vertrouwen in jezelf

‘Ik vertrouw op mezelf en doe wat ik denk dat het beste is voor de leerlingen’, legt Renée uit. ‘Allereerst kijk ik naar de groep: wat hebben deze kinderen nodig? Een van mijn groepen was bijvoorbeeld heel beeldend ingesteld. Rekenen ging minder goed; aan het begin van het schooljaar liepen de meesten daarmee achter. Ik heb toen besloten meer tijd aan beeldende vorming te besteden dan de drie kwartier die ervoor stond. Het leek mij een goede manier om de algemene motivatie van de leerlingen omhoog te halen, ook voor de andere vakken. Mooi om te zien was dat aan het einde van het jaar de resultaten sterk waren verbeterd, ook het rekenen.’

Van oud naar nieuw

Het onderwijs van nu is vaak nog gericht op de industriële revolutie. Voor de dure, kostbare machines waren arbeiders nodig die hier goed mee wisten om te gaan. Vandaar dat je de productieprocessen, zoals ingericht in de vroegere fabrieken, nog steeds terugvindt in de inrichting van het onderwijs dat daarop moest voorbereiden. Maar we leven in een andere tijd en het is naar mijn idee dan ook logisch dat het onderwijs meegroeit. Hoewel we er nog lang niet zijn, is het goed te horen dat er veel aandacht is voor vernieuwing. De leerling moet immers klaargestoomd worden voor de toekomst, niet voor het verleden.

By | 2017-10-26T15:13:20+02:00 oktober 26th, 2017|Blog|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment